National Library of Vietnam
English Language | Vietnamese Language
Veridian digital library software > Hà Nội 20/08/1883

Hà Nội 20/08/1883

Thumbnail
Preview Image
(Click on the image to change viewer focus)
Metadata
Code
A.565
Title
Hà Nội 20/08/1883 - Hanoi 20 août 1883
Publisher
Sở Địa lý Đông Dương
Year
1883
Size
45 x 53 cm
Scale
1:10.000
Description
Bản đồ này cho chúng ta thấy thành phố đã bị người Pháp dùng vũ lực để xâm chiếm gần 1 năm trước đó. Họ dần dần đến ở đó và chú thích chỉ rõ bằng màu đỏ sẫm những tòa nhà bị quân Pháp chiếm đóng. Bản đồ này lập ngày 20/08/1883, nghĩa là 5 ngày trước khi ký Hiệp định Harmand thiết lập chế độ bảo hộ của Pháp tại miền Bắc Việt Nam. Tổng lãnh sự Pháp rời Tô giới bên bờ sông Hồng và nhường chỗ cho một công sứ Pháp đến ở phố Hàng Gai
Note
Bản đồ gốc tỷ lệ 1/10.000 được thực hiện theo những hình vẽ của thiếu úy Launay thuộc đội quân viễn chinh Bắc Kỳ và được Sở Địa lý Đông Dương xuất bản năm 1883. Kích thước gốc 45 cm x 53 cm, một bản lưu tại Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại ở Aix-en Provence.
Show/hide left pane
  Zoom In Zoom Out Maximize
  © 2008-2013 Digital Library Consulting. All rights reserved.   Powered by Veridian  
x