National Library of Vietnam
English Language | Vietnamese Language
Veridian digital library software > Tỉnh Bắc Ninh: Xã Ngọc Thụy và phụ cận (1941)

Tỉnh Bắc Ninh: Xã Ngọc Thụy và phụ cận (1941)

Thumbnail
Preview Image
(Click on the image to change viewer focus)
Metadata
Code
A.567
Title
Tỉnh Bắc Ninh: Xã Ngọc Thụy và phụ cận (1941)
Publisher
Sở Địa chính Đông Dương
Year
1941
Size
120 x 100 cm
Scale
1:4.000
Description
Trên bản đồ can lại này của xã Ngọc Thụy, nay đã sáp nhập vào Hà Nội, chúng ta thấy có đánh dấu những mảnh ruộng của xã, những bãi chăn thả, rất nhiều đầm lầy ở những đáy trũng phía trong đê, cho thấy đất được thăm dò chính là để xây dựng những công trình thủy lợi, vô số những khu đất thuộc xã này những lại nằm trong xã khác. Chúng ta thấy cả sân bay mới được xây dựng.
Note
Bản đồ can lại theo tỷ lệ 1/4000 vẽ năm 1918 và được Sở Địa chính chỉnh lại ngày 31/03/1941, khổ gốc 120 cm x 100 cm, mã số tại Thư viện Quốc gia AT31(15).
Show/hide left pane
  Zoom In Zoom Out Maximize
  © 2008-2013 Digital Library Consulting. All rights reserved.   Powered by Veridian  
x