National Library of Vietnam
English Language | Vietnamese Language
Phần mềm quản lý và khai thác thư viện số Veridian™ > Tỉnh Bắc Ninh: Xã Ngọc Thụy và phụ cận (1941)

Tỉnh Bắc Ninh: Xã Ngọc Thụy và phụ cận (1941)

Hình đại diện
Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)
Metadata
A.567
Bản đồ
Tỉnh Bắc Ninh: Xã Ngọc Thụy và phụ cận (1941)
Nơi xuất bản
Sở Địa chính Đông Dương
Năm xuất bản
1941
Kích thước
120 x 100 cm
Tỷ lệ
1:4.000
Tóm tắt
Trên bản đồ can lại này của xã Ngọc Thụy, nay đã sáp nhập vào Hà Nội, chúng ta thấy có đánh dấu những mảnh ruộng của xã, những bãi chăn thả, rất nhiều đầm lầy ở những đáy trũng phía trong đê, cho thấy đất được thăm dò chính là để xây dựng những công trình thủy lợi, vô số những khu đất thuộc xã này những lại nằm trong xã khác. Chúng ta thấy cả sân bay mới được xây dựng.
Ghi chú
Bản đồ can lại theo tỷ lệ 1/4000 vẽ năm 1918 và được Sở Địa chính chỉnh lại ngày 31/03/1941, khổ gốc 120 cm x 100 cm, mã số tại Thư viện Quốc gia AT31(15).
Ẩn/hiện bảng bên trái
  Phóng to Thu nhỏ Tối đa
  © 2008-2013 Digital Library Consulting. Bảo lưu mọi quyền liên quan.   Powered by Veridian  
x