National Library of Vietnam
English Language | Vietnamese Language
Veridian digital library software > Thành phố Hà Nội - khu Hoàn Kiếm

Thành phố Hà Nội - khu Hoàn Kiếm

Thumbnail
Preview Image
(Click on the image to change viewer focus)
Metadata
Code
A.569
Title
Thành phố Hà Nội - khu Hoàn Kiếm
Publisher
Ủy ban xây dựng
Year
1962
Size
60 x 75 cm
Scale
1:5.000
Description
Trên bản đồ của quận trung tâm thành phố này, nỗ lực quy hoạch đô thị thể hiện rất rõ ở khu vực ngoài đê sông, bên bờ sông Hồng, phía Nam cầu Long Biên. Phù sa bồi đắp đầm lầy và các bãi bồi gia tăng cho phép thành phố thiều diện tích này hạn chế mở rộng về phía ngoại ô bằng cách quy hoạch một vùng tạm để đối phó với lũ lụt.
Note
Bản đồ gốc tỷ lệ 1/5.000, do Ủy ban xây dựng xuất bản tháng 4 năm 1962, theo những bản vẽ tháng 6 năm 1960, khổ gốc 60 cm x 75 cm, mã số tại Thư viện Quốc gia D12(63).
Show/hide left pane
  Zoom In Zoom Out Maximize
  © 2008-2013 Digital Library Consulting. All rights reserved.   Powered by Veridian  
x