National Library of Vietnam
English Language | Vietnamese Language
Phần mềm quản lý và khai thác thư viện số Veridian™ > Thành phố Hà Nội - khu Ðống Ða

Thành phố Hà Nội - khu Ðống Ða

Hình đại diện
Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)
Metadata
A.569
Bản đồ
Thành phố Hà Nội - khu Đống Đa
Nơi xuất bản
Ủy ban xây dựng
Năm xuất bản
1962
Kích thước
126 x 90 cm
Tỷ lệ
1:5.000
Tóm tắt
Chính phía Tây thành phố là nơi khu vực nông thôn, với các làng xã và đầm lầy, bị các kế hoạch quy hoạch đô thị xáo trộn nhiều nhất. Đáng chú ý là ở cực Bắc thành phố có nhà máy gạch Đại La, nay chỉ còn mỗi ống khói cao trước khách sạn Horison.
Ghi chú
Bản đồ gốc tỷ lệ 1/5.000, do Ủy ban xây dựng xuất bản tháng 4 năm 1962, theo những bản vẽ tháng 6 năm 1960, khổ gốc 60 cm x 75 cm, mã số tại Thư viện Quốc gia D6(63).
Ẩn/hiện bảng bên trái
  Phóng to Thu nhỏ Tối đa
  © 2008-2013 Digital Library Consulting. Bảo lưu mọi quyền liên quan.   Powered by Veridian  
x