National Library of Vietnam
English Language | Vietnamese Language
Veridian digital library software > Bản đồ chỉ dẫn Thành phố Hà Nội (1962)

Bản đồ chỉ dẫn Thành phố Hà Nội (1962)

Thumbnail
Preview Image
(Click on the image to change viewer focus)
Metadata
Code
A.571
Title
Bản đồ chỉ dẫn thành phố Hà Nội
Publisher
Cục Bản đồ - Viện Quy hoạch đô thị Hà Nội
Year
1962
Size
54 x 76 cm
Description
Bản đồ này là bản đồ du lịch thực sự đầu tiên. Công viên Thống Nhất được quy hoạch vĩnh viễn. Ta thấy cầu Chương Dương vẫn chưa xuất hiện, mãi năm 1983 cầu mới được xây.
Note
Bản đồ không đề tỷ lệ, do Cục Bản đồ - Viện Quy hoạch đô thị Hà Nội xuất bản tháng 8 năm 1962, khổ gốc 54 cm x 76 cm, mã số tại Thư viện Quốc gia 912D(VH)B105.
Show/hide left pane
  Zoom In Zoom Out Maximize
  © 2008-2013 Digital Library Consulting. All rights reserved.   Powered by Veridian  
x