National Library of Vietnam
English Language | Vietnamese Language
Veridian digital library software > Bản đồ chỉ dẫn Thành phố Hà Nội (1965)

Bản đồ chỉ dẫn Thành phố Hà Nội (1965)

Thumbnail
Preview Image
(Click on the image to change viewer focus)
Metadata
Code
A.572
Title
Bản đồ chỉ dẫn thành phố Hà Nội (1965)
Author
Viện Quy hoạch đô thị Hà Nội
Publisher
Ban Địa chính trực thuộc Văn phòng Thủ tướng
Year
1965
Size
55 x 70 cm
Note
Bản đồ không nêu rõ thước tỷ lệ, do Viện Quy hoạch đô thị Hà Nội vẽ và Ban Địa chính trực thuộc Văn phòng Thủ tướng xuất bản năm 1965, khổ gốc 55 cm x 70 cm, mã số tại Thư viện Quốc gia N452 Da65.
Show/hide left pane
  Zoom In Zoom Out Maximize
  © 2008-2013 Digital Library Consulting. All rights reserved.   Powered by Veridian  
x